Tekniikat Sui-Ô ryû Iaikenpô

SUIŌ RYŪ IAIKENPŌ

1. IAIJUTSU

GOYŌ NO KATA

1. Ichimonji
2. Seigetsu
3. Kasumi
4. Enren
5. Iwakudaki

GOIN NO KATA

1. Ryûsui
2. Enkai
3. Gyakufû
4. Urakaze
5. Sôro

TACHI IAI NO KATA

1. Matsukaze
2. Yosenami
3. Namigaeshi
4. Sekka
5. Koryū omote, ura
6. Sazanami omote, ura
7. Koran
8. Ukifune
9. Shinken omote, ura

KUYŌ NO KATA

1. Tatsunami omote, ura
2. Aranami
3. Hangetsu
4. Teppan
5. Inazuma
6. Tsukikage
7. Shishirantô
8. Isonami
9. Banjyaku

Sarjoihin kuulumattomat

– Shinken
– Kissakigaeshi

KUMI – IAI omote

1. Suisei
2. Meigetsu
3. Ranun
4. Fûzei
5. Chidori
6. Yamakage
7. Dai inken
8. Dai yuken
9. Dai kyokuken

2. MUUT ASETEKNIIKKASARJAT

IAIJUTSU sarjat:

Yami, Tachi iai no kata (Kage no kata), Kuyō no kata (Kage no kata)

1. WAKIZASHI

2. KOGUSOKU

3. KUMI-IAI ura

4. KENPŌ (kenjutsu) omote, ura

5. JŌHŌ (jōjutsu) katasarjat omote no kata, ura no kata, oku no kata, tantōdori, tanjō, ai-jō, musōgaeshi

6. NAGINATA omote, ura; ai-naginata omote, ura; yasen no kata; naginata tai yari